Neugarten

NO

Nowe Ogrody (niem. Neugarten, kaszb. Glëkowo) – ulica i część dzielnicy Śródmieście w Gdańsku. Ulica Nowe Ogrody jest arterią łączącą Śródmieście m.in. z dzielnicami Siedlce i Suchanino, a także początkiem trasy w kierunku Kartuz.

W Nowych Ogrodach w 1342 powstał szpital św. Gertrudy z kościołem filialnym parafii mariackiej. Pod koniec XIV w. powstały pierwsze ogrody wokół szpitala, od których obszar wziął swoją nazwę.

Nowe Ogrody historycznie dzieliły się na podjednostki Nowe Ogrody I (Wewnętrzne) i Nowe Ogrody II (Zewnętrzne), rozdzielone wałami miejskimi. Nowe Ogrody Wewnętrzne zostały przyłączone w granice administracyjne miasta po usypaniu wałów w 1656, zaś Nowe Ogrody Zewnętrzne prawdopodobnie przyłączono w 1807.

W XIX w. ówczesne Neugarten stało się centrum administracyjnym ze względu na powstanie kompleksu sądowego z więzieniem. W latach 1882-1886 zbudowano gmach pruskiej Nadprezydentury (Oberpräsidium), w którym w latach 1920-39 funkcjonował Senat Wolnego Miasta Gdańska (Neugarten 12-16). Po przeciwnej stronie ulicy stanął w XIX w. gmach władz prowincji Prusy Zachodnie (Provinzialverwaltung-Landeshaus), który z kolei w okresie Wolnego Miasta był siedzibą Volkstagu (Neugarten 23). Oba budynki w trakcie walk o Gdańsk w marcu 1945 zostały znacznie uszkodzone i po wojnie rozebrane.

Chronologia nazwy i numeracja

Do 1945 ulica nosiła niemieckojęzyczną nazwę Neugarten (Nowe Ogrody). Po wojnie ulicę przemianowano na Nowy Świat, a następnie na aleję gen. Świerczewskiego. Do historycznej nazwy powrócono po 1989.

Ulica posiada historyczną, obiegową numerację budynków, niezmienioną od XIX w. Numeracja rozpoczyna się od zachodniego końca ulicy, rośnie wzdłuż południowej pierzei do numeru 12. Najniższym numerem w pierzei północnej jest numer 27 na wschodnim krańcu ulicy – numeracja rośnie w kierunku zachodnim do numeru 37. Numery z zakresu 13-26 są niewykorzystane w wyniku skrócenia ulicy po II wojnie światowej. Wcześniej numery te były przypisane budynkom, na których terenie znajduje się obecnie ul. 3 Maja i wiadukt Hucisko.

 

Dodaj komentarz

  • (will not be published)

Current month ye@r day *