Motorschiff „Konrad” im Duzkanal (Oberländischer Kanal O. Pr.)

Wydawca: Bruno Perling Wydana: Konigsberg i/Pr. Numer: 313 Nadana w dniu: Bez obiegu. Fotografię wykonał: Bruno Perling

Kanał Ducki (dawniej Kanał Bartnicki) – kanał na Pojezierzu Iławskim; łączy jezioro Ruda Woda z jeziorem Bartężek; długość ok. 1 km. Nazwa Kanał Ducki (Dutz Kanal, po polsku niegdyś także Kanał Duc) jest oryginalną nazwą kanału, stosowaną od jego powstania – używał jej już Georg Jacob Steenke, budowniczy Kanału Elbląskiego, a tym samym Duckiego. Nazwa „Bartnicki” została błędnie zapisana w zarządzeniu z 4 kwietnia 1950 r., a pochodziła od równie błędnej nazwy jeziora Bartężek, którego nazwę wtedy zapisano jako jezioro Bartnickie.

Zdjęcie przedstawia przedwojenny statek „Konrad” w trakcie pokonywania Kanału Duckiego. Statek został zbudowany w stoczni elbląskiej. Po 1927 roku rozpoczął regularne rejsy turystyczne na trasie Ostróda-Elbląg z zawinięciami do Tardy. Statki Tetzlaffa i innych przedwojennych armatorów wyremontowano i przebudowano zaraz po wojnie. Poczyniono modyfikacje, w wyniku których jednostki pływające zmieniły wyraźnie swój wygląd. Zmiany dotknęły także „Konrada”, który następnie otrzymał nazwę „Grunwald”. „Konrada” najprawdopodobniej zabrano do Warszawy i złomowano w 1967 roku ( za: https://www.facebook.com/okolicekanaluelblaskiego/posts/1594622110780953/ )