Atelier Rembrandt

Wydawca: Atelier Rembrandt Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier Rembrandt, które mieściło się przy ulicy Hundegasse  5 (dzisiejsza Ogarna).

Atelier Rembrandt

Wydawca: Atelier Rembrandt Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier Rembrandt, które mieściło się przy ulicy Hundegasse  5 (dzisiejsza Ogarna).