Strohdeich

Sienna Grobla (dawniej: Strohdyk, niem. Strohdeich) – osiedle mieszkaniowo-przemysłowe w Gdańsku, w dzielnicach Śródmieście i Rudniki.

Położenie

Sienna Grobla leży na obszarze ograniczonym:

Podział historyczny

Morfogenetycznie, Sienna Grobla dzieli się na dwie części, które niegdyś były zupełnie niezależne od siebie:

Podział między tymi jednostkami terytorialnymi biegnie wzdłuż Opływu Motławy, który uchodzi na terenie osiedla do Martwej Wisły.

Danzig – Breitenbach Brucke

Wydawca: Graph. Verlags-Anstalt Wydana: Dresden-Blasewitz Numer: 3 059 Nadana w dniu: 12.08.1926

Most Siennicki (niem. Breitenbach Brücke) – most w Gdańsku, na Martwej Wiśle. Łączy miasto z Wyspą Portową.

Zbudowany został w roku 1912, po rozbiórce okolicznych fortyfikacji. Zastąpił odwieczną przeprawę przez Wisłę przy Gęsiej Karczmie. W swoim pierwotnym kształcie miał ruchomą część środkową i budyneczki operatorów na szczytach podpór. W lipcu 1927 uruchomiono przeprowadzoną przez most linię tramwajową do plaży na Stogach. Do 1945 pierwotna konstrukcja mostu nosiła nazwę Breitenbach Brücke, od nazwiska Paula von Breitenbacha (1850-1930), pochodzącego z Gdańska pruskiego ministra robót publicznych.

Podczas II wojny światowej most został poważnie uszkodzony. W 1947 został odbudowany jako most stały, bez zwodzonych przęseł i bez domków operatorów.

Danzig – Breitenbachbrucke

Wydawca: Knackstedt & Co. Wydana: Hamburg Numer: 140 Nadana w dniu: 02.04.1908

Most Siennicki (niem. Breitenbach Brücke) – most w Gdańsku, na Martwej Wiśle.

Łączy miasto z Wyspą Portową. Zbudowany został w roku 1912, po rozbiórce okolicznych fortyfikacji. Zastąpił odwieczną przeprawę przez Wisłę przy Gęsiej Karczmie. W swoim pierwotnym kształcie miał ruchomą część środkową i budyneczki operatorów na szczytach podpór. W lipcu 1927 uruchomiono przeprowadzoną przez most linię tramwajową do plaży na Stogach. Do 1945 pierwotna konstrukcja mostu nosiła nazwę Breitenbach Brücke, od nazwiska Paula von Breitenbacha (1850-1930), pochodzącego z Gdańska pruskiego ministra robót publicznych.

Podczas II wojny światowej most został poważnie uszkodzony. W 1947 został odbudowany jako most stały, bez zwodzonych przęseł i bez domków operatorów.

Danzig- Die Breitenbach-Brucke am Troyl

Wydawca: Clara Bernthal Wydana: Danzig Numer: 35 612 Nadana w dniu: 26.05.1917

Most Siennicki (niem. Breitenbach Brücke)

Most w Gdańsku, na Martwej Wiśle. Łączy miasto z Wyspą Portową.

Zbudowany został w roku 1912, po rozbiórce okolicznych fortyfikacji. Zastąpił odwieczną przeprawę przez Wisłę przy Gęsiej Karczmie. W swoim pierwotnym kształcie miał ruchomą część środkową i budyneczki operatorów na szczytach podpór.

W lipcu 1927 uruchomiono przeprowadzoną przez most linię tramwajową do plaży na Stogach.

Do 1945 pierwotna konstrukcja mostu nosiła nazwę Breitenbach Brücke, od nazwiska Paula von Breitenbacha (1850-1930), pochodzącego z Gdańska pruskiego ministra robót publicznych.

Podczas II wojny światowej most został poważnie uszkodzony. W 1947 został odbudowany jako most stały, bez zwodzonych przęseł i bez domków operatorów.