Atelier A. Bielau

Wydawca: Atelier A. Bielau Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonane w Atelier A. Bielau które mieściło się przy ul. Heilege-Geistgasse 141 (dzisiejsza Św. Ducha)