Atelier G.Fr. Busse & A. Dorbritz

Wydawca: Atelier G.Fr. Busse & A. Dobritz Wydana: Danzig, Hundgasse No 5

Wspólne Atelier Friedrich Gustav Busse &  Ernst Heinrich Arthur Dorbritz w latch 1859–1863.

Ernst Heinrich Arthur Dorbritz (ur. 3. April 1833 w Sachsen; zm. 12. Juni 1890 w Bremen-Hemelingen). Fotograf w Gdańsku, Kolonii, Bremie, Dreźnie i w Frankfurcie nad Odrą  ca. 1859–1889.