Atelier Robert Grosse.

Wydawca: Atelier Robert Grosse Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier Robert Grosse, które mieściło się przy ulicy Ketterhagergasse 5 (na parterze !). Dzisiejsza nazwa ulicy, przy której było to atelier, to Zbytki.