Atelier W. Lorenz.

Wydawca: Atelier W. Lorenz Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier W. Lorenz , które mieściło się przy ulicy Fleischegasse 87  (dzisiejsza ul. Rzeźnicka)