Atelier A. Roszyk

Wydawca: Atelier A. Roszyk

Autor fotografii Anton Roszyk przejął zakład Gustava Sawitzkiego na Holzmarkt 2 pod koniec 1867 roku. Prowadził go do 1874 roku, a potem wyjechał z Gdańska.

Revers fotografii wskazuje, że przez rok lub dwa pracował jako wędrowny fotograf i podróżował po mniejszych miejscowościach w Prusach Wschodnich. Dlatego na rewersie nie ma adresu,  tylko informacja „Malarz i Fotograf z Gdańska”. Fotografia pochodzi z około 1875-1876 roku.

Później Roszyk osiedlił się w Braniewie i założył stały zakład, który był prowadzony przez syna Paula  do wybuchu II wojny światowej. Paul Roszyk otworzył również oddział w Ornecie.

Ww. informację uzyskałem dzięki uprzejmości Pana Ireneusza Dunajskiego, który jest autorem serii albumów „Fotografia w Gdańsku” ( „Fotografia w Gdańsku 1839-1862″, „Fotografia w Gdańsku 1863-1867″, „Fotografia w Gdańsku 1878-1900”).

Aktualnie trwają prace nad brakującą częścią „Fotografia w Gdańsku 1868-1877″, a jej premiera planowana jest w 2021 roku.

Wkrótce ruszy subskrypcja, a nakład tej części wyniesie TYLKO 500 egzemplarzy.