Atelier H. Grosse

Wydawca: Atelier H. Grosse Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier H. Grosse, które mieściło się przy ulicy Ketterhager Gasse 5  (dzisiejsza ul. Zbytki).

Atelier H. Grosse

Wydawca: Atelier H. Grosse

Zdjęcie wykonano w Atelier H. Grosse, które mieściło się przy ulicy Ketterhager Gasse 5  (dzisiejsza ul. Zbytki).