Atelier Robert Grosse.

Wydawca: Atelier Robert Grosse Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier Robert Grosse, które mieściło się przy ulicy Ketterhagergasse 5 (na parterze !). Dzisiejsza nazwa ulicy, przy której było to atelier, to Zbytki.

Atelier H. Grosse

Wydawca: Atelier H. Grosse Wydana: Danzig

Zdjęcie wykonano w Atelier H. Grosse, które mieściło się przy ulicy Ketterhager Gasse 5  (dzisiejsza ul. Zbytki).

Atelier H. Grosse

Wydawca: Atelier H. Grosse

Zdjęcie wykonano w Atelier H. Grosse, które mieściło się przy ulicy Ketterhager Gasse 5  (dzisiejsza ul. Zbytki).