Atelier Aloys Arke.

Wydawca: Atelier Aloys Arke Wydana: Danzig

Zdjęcie zostało wykonane w zakładzie fotograficznym Aloys Arke  mieszczącym się wówczas przy Kohlenmarkt 12 (dzisiejszy Targ Węglowy).

Atelier Aloys Arke.

Wydawca: Aloyes Arke Wydana: Danzig

Zdjęcie zostało wykonane w zakładzie fotograficznym Aloys Arke  mieszczącym się wówczas przy Kohlenmarkt 12 (dzisiejszy Targ Węglowy)

Atelier Aloys Arke

Wydawca: Aloyes Arke

Zdjęcie zostało wykonane w zakładzie fotograficznym Aloys Arke  mieszczącym się wówczas przy Kohlenmarkt 12 (dzisiejszy Targ Węglowy)

Atelier Gottheil & Sohn

Zdjęcie wykonane, prawdopodobnie w grudniu 1876 roku, w Atelier Gottheil & Sohn, które  mieściło sie przy ulicy Hundegasse 5 ( dzisiejsza Ogarna) a filia znajdowała się w Sopocie przy ulicy See-Strasse 15/6 (obecnie Bohaterów Monte Cassino)

„Echo Gdańska” donosiło 30.06.1928: