W119E

Danzig – Langfuhr. Hermannshoferweg.

Wydawca: Karl Altmann Wydana: Berlin-Friedemau Numer: D.L. Nr.423 Nadana w dniu: 24.02.1915

Obecna ul. Wassowskiego, widok od ul. Matejki. Drugi dom po prawej, Wassowskiego 6,  został zaprojektowany przez znanego gdańskiego architekta Adolfa Bielefeldta. Ulica Józefa Wassowskiego nie nazywała się tak od początku. W czasach, gdy Wrzeszcz był jeszcze wsią, dzisiejsza ulica stanowiła odcinek bezimiennej polnej drogi, prowadzącej od al. Grunwaldzkiej (nazywającej się wtedy Hauptstrasse) wzdłuż Wassowskiego do stawu znajdującego tam, gdzie później powstało skrzyżowanie z ulicą Matejki. Przy stawie droga skręcała w kierunku zachodnimi biegła w kierunku Jaśkowej Doliny. Do '45 r.  nazywała się nazywała się Hermannshöffer Weg, potem ul. Piękną. Nazwa ta nie utrzymała się długo. Po śmierci w 1947 r. Józefa Wassowskiego, dziennikarza, wykładowcy i działacza Stronnictwa Demokratycznego, ulicę nazwano jego imieniem. Pod koniec XIX wieku, w czasach, gdy Wrzeszcz przekształcał się w miejską dzielnicę, lokalizacja u podnóża wzgórz, na których rozciągał się założony kilkadziesiąt lat wcześniej park, okazała się bardzo atrakcyjna. W tej części Wrzeszcza zaczęto budować najwspanialsze (i najdroższe) domy Gdańska. Przebieg dróg trzeba było przystosować do nowej sytuacji. Musiały być one poszerzone albo wytyczone od nowa. Dawny trakt łączący al. Grunwaldzką z Jaśkową Doliną przecięła nowa ulica Matejki (wówczas Johannisthal), a odcinek między Grunwaldzką a Matejki uregulowano i nazwano Hermannshöffer Weg. Staw zasypano, zburzono też dwór, który znajdował się za stawem i inne budynki. W 1898 r. ul. Wassowskiego przedłużono w kierunku wzgórz i istniejącego już od dawna parku. W ten sposób ulica uzyskała dzisiejszą postać, a dziesięć lat później wszystkie działki po obu jej stronach były już zabudowane domami mieszkalnymi. Zadbano także o przestrzeń publiczną. Ulica kończyła się malowniczym placykiem, z którego po schodach można było dotrzeć do parku. Mur oporowy po zachodniej stronie placyku został starannie wykonany z cegły i kamienia.

Witam na stronie ze zbiorem moich pocztówek i zdjęć.

Większość z nich przedstawia czasy minione (Tempi Passati) Gdańska i jego dzielnic, a także  Sopot, Gdynię  i Hel. W mojej kolekcji znaleźć też można pocztówki statków związanych w jakiś sposób z naszym wybrzeżem, bądź to poprzez miejsce budowy, czy też z racji odwiedzanych portów.

Wyodrębniłem również w oddzielnej kategorii pocztówki i zdjęcia, z racji ich piękna, wydane przez  wydawnictwo „Dr Trenkler & Co” (więcej pocztówek tego wydawnictwa tutaj:          drtrenkler.pl i drtrenkler.eu ) i słynnego gdańskiego fotografa Rudolfa Theodora Kuhna.  Nie mogłem się też oprzeć zamieszczeniu pocztówek powojennego Trójmiasta z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w jego otoczeniu.

Ostatnia kategoria pocztówek przedstawia miejsca z którymi jestem w jakiś sposób związany, bądź to przez zamieszkiwanie bądź z racji nauki czy wypoczynku.

Około 99% z zamieszczonych pocztówek i zdjęć jest oryginałami będącymi w moim posiadaniu. Pod większością z nich można znaleźć krótki opis przedstawianego na pocztówce miejsca.

Zapraszam do oglądania. Strona ta jest w opracowywaniu , a nowe pocztówki są wstawiane na bieżąco.

Mirosław