Zoppot v.d. Konigshohe.

TK54E

Wydawca: R. Th. Kuhn Wydana: Danzig 1895 Fotografię wykonał: R.Th. Kuhn

Dodaj komentarz

  • (will not be published)

Current month ye@r day *