Danzig. Konigl. Regierung – Oberprasidim.

NO10E

Wydawca: A. Rogorsch Wydana: Danzig, Hundgasse 47 Numer: z152 (?)

Budynek Senatu Wolnego Miasta Gdańska widoczny od strony Błędnika

Siedzibą Senatu przy Neugarten 12-16 (dzisiaj ul. Nowe Ogrody), zbudowany w latach 80-tych XIX wieku na potrzeby władz pruskiej rejencji gdańskiej. Po II wojnie światowej uszkodzony budynek rozebrano. Następnie na jego miejscu powstały gdański Urząd Miejski i nieistniejący wcześniej w tym miejscu odcinek ulicy 3 Maja.

Senat pełnił funkcję najwyższego organu państwowego (głowy państwa) i reprezentował Wolne Miasto Gdańsk w sprawach zewnętrznych, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo to przysługiwało Polsce. Posiadał również niektóre kompetencje ustawodawcze. Ponadto od 1 maja 1921 r. przejął obowiązki i kompetencje magistratu gdańskiego, stając się równocześnie organem administracji samorządowej.

Dodaj komentarz

  • (will not be published)

Current month ye@r day *