Danzig- Die Breitenbach-Brucke am Troyl

SG3E

Wydawca: Clara Bernthal Wydana: Danzig Numer: 35 612 Nadana w dniu: 26.05.1917

Most Siennicki (niem. Breitenbach Brücke)

Most w Gdańsku, na Martwej Wiśle. Łączy miasto z Wyspą Portową.

Zbudowany został w roku 1912, po rozbiórce okolicznych fortyfikacji. Zastąpił odwieczną przeprawę przez Wisłę przy Gęsiej Karczmie. W swoim pierwotnym kształcie miał ruchomą część środkową i budyneczki operatorów na szczytach podpór.

W lipcu 1927 uruchomiono przeprowadzoną przez most linię tramwajową do plaży na Stogach.

Do 1945 pierwotna konstrukcja mostu nosiła nazwę Breitenbach Brücke, od nazwiska Paula von Breitenbacha (1850-1930), pochodzącego z Gdańska pruskiego ministra robót publicznych.

Podczas II wojny światowej most został poważnie uszkodzony. W 1947 został odbudowany jako most stały, bez zwodzonych przęseł i bez domków operatorów.