Danzig – Breitenbachbrucke

SG2E

Wydawca: Knackstedt & Co. Wydana: Hamburg Numer: 140 Nadana w dniu: 02.04.1908

Most Siennicki (niem. Breitenbach Brücke) – most w Gdańsku, na Martwej Wiśle.

Łączy miasto z Wyspą Portową. Zbudowany został w roku 1912, po rozbiórce okolicznych fortyfikacji. Zastąpił odwieczną przeprawę przez Wisłę przy Gęsiej Karczmie. W swoim pierwotnym kształcie miał ruchomą część środkową i budyneczki operatorów na szczytach podpór. W lipcu 1927 uruchomiono przeprowadzoną przez most linię tramwajową do plaży na Stogach. Do 1945 pierwotna konstrukcja mostu nosiła nazwę Breitenbach Brücke, od nazwiska Paula von Breitenbacha (1850-1930), pochodzącego z Gdańska pruskiego ministra robót publicznych.

Podczas II wojny światowej most został poważnie uszkodzony. W 1947 został odbudowany jako most stały, bez zwodzonych przęseł i bez domków operatorów.